Lietuvos

Įmonių turinio valdymas (ECM)

Trumpai tariant, įmonių turinio valdymas yra nuolatinė ir tobulėjanti strategija, kaip maksimaliai išnaudoti savo turinį siekiant verslo tikslų. Konkrečiau ECM yra sisteminis informacijos, kurią naudos numatytoji auditorija – įmonių vadovai, darbuotojai, klientai ir t. t. – rinkimas bei tvarkymas. ECM nėra nei atskira technologija, nei metodologija, nei procesas – tai yra dinaminis derinys strategijų, metodų ir įrankių, kuriuos naudojant fiksuojama, valdoma, saugoma, išlaikoma ir teikiama informacija, padedanti atlikti pagrindinius organizacinius procesus visą jos naudojimo laikotarpį. Fiksavimas iš esmės yra turinio įvedimas į sistemą. Valdymas yra tai, ką darote šalia turinio, kad jį galėtų rasti ir naudoti visi, kam jis yra skirtas. Turinio saugojimas – tai tinkamos vietos savo infrastruktūroje radimas: tai gali būti formali turinio valdymo sistema ar kitas informacinis sprendimas. Išlaikymas – tai ilgalaikė priežiūra (kitaip tariant, archyvavimas) – turinio apsauga, kad jį būtų galima naudoti tiek toli ateityje, kiek reikia organizacijai. O teikimas iš esmės yra informacijos perdavimas reikiamiems asmenims būtent tada, kai jos reikia. Įmonių turinio valdymas yra plačios reikšmės žodis ir jis gali apimti bei reikšti bet kuriuos iš tolesnių terminų ar veiklų: Dokumentų valdymas, sąskaitų faktūrų valdymas, įrašų valdymas, projektų valdymas, turto valdymas, personalo valdymas, klientų būvio ciklo valdymas, produktų gyvavimo ciklo valdymas, skundų valdymas, atvejų valdymas, skaitmeninimas, biuras be popieriaus, BDAR (GDPR) laikymasis ir daugybė kt.

ABLV dokumentų valdymo ir verslo procesų automatizavimas

Su ABLV banku dirbame nuo 2008 m. Per šiuos 9 metus įvykdėme daug svarbių projektų. Iš pradžių atlikome banko dokumentų valdymo proceso auditą, tada pagal funkcinius ir techninius kliento reikalavimus parengėme visos įmonės turinio valdymo (ECM) sistemą. „Digital Mind“ teikė, įdiegė ir toliau prižiūri „OpenText Content Suite“ informacijos valdymo sistemą, leidžiančią cenralizuotai, bendrais principais ir visapusiškai valdyti dokumentus bei turinį. El. archyvas, kuris taip pat paremtas šia sistema ir yra visiškai integruotas su kitomis banko IT sistemomis, bankui ABLV leidžia saugiai ir visiškai skaitmeniškai saugoti bei valdyti informaciją apie kiekvieną klientą.

AMBER BEVERAGE GROUP verslo procesų automatizavimas

Įgyvendindama kelių etapų verslo procesų skaitmeninimo projektą, „Digital Mind“ savo klientui „Amber Beverage Group“ (ABG) įdiegė kelis sprendimus. Verslo procesai nurodyti toliau. Buvo visiškai ar iš dalies suskaitmeninti ir automatizuoti sutarčių bei produktų kokybės valdymo, naujų produktų kūrimo, darbuotojų vertinimo, vidinio audito, normatyvinių dokumentų duomenų bazės tvarkymo ir kiti procesai. Šiuos „OpenText Content Suite“ ECM sistema paremtus sprendimus aktyviai naudoja keli ABG kontroliuojančiosios įmonės padaliniai visose trijose Baltijos šalyse ir šie sprendimai jiems padeda sutaupyti ir laiko, ir pinigų.

Pageidauti konsultacijos