Lietuvos

Low/No-Code, Power Platform

Alternatyva klasikiniam programinės įrangos kūrimo procesui verslo sistemų kūrime yra šiuo metu rinkoje prieinamos no-code arba low-code platformos arba sistemos, leidžiančios organizacijoms 3-4 kartus greičiau sukurti įvairius duomenų apdorojimo ir verslo procesų automatizavimo sprendimus nei kuriant juo nuo nulio. Taikant low-code metodą, sistemų kūrimo išlaidos gali būti sumažintos net 70%, o jas iš dalies gali sukurti patys verslo vartotojai, sumažindami organizacijos IT specialistų darbo krūvį.

Sužinokite daugiau Pageidauti konsultacijos

DigitalMind SigningServices

Kam reikalingas skaitmeninis parašas ir SigningServices pasirašymo paslaugos?

Pažangus skaitmeninis parašas turi tokią pačią galią kaip ir ranka pasirašytas ir suteikia daugybę galimybių skaitmeniniu būdu transformuoti Jūsų veiklą nepažeidžiant taikomų reikalavimų bei:

  • padidinti vidaus procesų efektyvumą;
  • patogiai aptarnauti klientus ir partnerius;
  • diegti teikiamų paslaugų ir rinkų, kuriose dirbate, naujoves.

Manome, kad skaitmeninis parašas bus įprasta praktika organizacijos veikloje. Vis dėlto, naudojant kelias pasirašymo priemones, standartus, formatus ir integracijas, skaitmeninio parašo diegimas yra sudėtingas ir daug išteklių reikalaujantis procesas. Mes tai įveiksime be jokio vargo! Siūlome sprendimą – SigningServices, kuris palengvins skaitmeninio parašo diegimą. SigningServices yra programinės įrangos sprendimas, kuris suteikia patogias ir prieinamas priemones, skirtas integruoti skaitmeninį parašą į kasdienę organizacijos vykdomą veiklą.

Sužinokite daugiau Pageidauti konsultacijos

Robotinių Procesų Automatizavimas (RPA)

Skaitmeninimo amžiuje RPA padeda organizacijoms efektyviai naudoti technologijų galimybes ir sutelkti dėmesį į tai, kas svarbu. RPA gali padėti sumažinti darbo jėgos ir IT sistemų, taip pat žmogiškųjų klaidų ir jų šalinimo išlaidas, pagreitinti procesus, supaprastinti atitikimo užtikrinimą, pagerinti klientų aptarnavimą. Siūlomi sprendimai apima konsultacijas, RPA technologijas ir diegimo paslaugas, skirtas automatizuotiems procesams identifikuoti, automatizuoti ir palaikyti.

Sužinokite daugiau Pageidauti konsultacijos

Skaitmeninė strategija

Kodėl įmonėms reikia skaitmeninės strategijos?

Skaitmeninė organizacijos plėtra tapo svarbia bendros verslo strategijos dalimi. Šiandieniniame pasaulyje atliekant verslo procesus verslo technologijos nebevaidina tik pagalbinio vaidmens. Sparčiai tobulėjančios technologijos ir platus jų prieinamumas organizacijoms leidžia visiškai pakeisti verslo bendravimo su savo klientais ir darbuotojais būdą – siūlomos paslaugos ir verslo modeliai, kurių vos prieš keletą metų nebuvo.

Svarbu atminti, kad skaitmeninė strategija nėra tapati IT strategijai. Taip yra todėl, kad skaitmeninė strategija apima ne tik funkcinį pagalbinių technologijų planavimą, bet taip pat daug dėmesio skiria vertinti leidžiančioms technologijoms, klientams skirtų skaitmeninių funkcijų tobulinimui, duomenų analizės vaidmens priimant verslo sprendimus didinimui ir būtinų skaitmeninių organizacijos įgūdžių bei gebėjimų lavinimui.

Todėl bet kuriai organizacijai, norinčiai pasiekti tvaraus ir atsakingo augimo, yra būtina aiškiai apibrėžti skaitmeninę strategiją.

Sužinokite daugiau Pageidauti konsultacijos

„Kreiss“ skaitmeninės plėtros planavimas

Didžiausiam Latvijos logistikos paslaugų teikėjui „Kreiss“ padėjome apibrėžti 3 metų skaitmeninės plėtros planą, įvardijantį reikiamus atlikti verslo procesų pakeitimus, jų prioritetus ir būtinus technologinius sprendimus, kurie padėtų šiuos pakeitimus įgyvendinti. Savo klientui taip pat padėjome nustatyti dabartinę įmonėje naudojamų technologijų situaciją ir lygį bei išanalizuoti ir nuspėti bendrąsias šios veiklos srities tendencijas. Keli plėtros scenarijai buvo susieti su tinkamiausiais technologiniais sprendimais ir jiems naudoti reikalingais skaitmeniniais įgūdžiais.

Įmonių turinio valdymas (ECM)

Trumpai tariant, įmonių turinio valdymas yra nuolatinė ir tobulėjanti strategija, kaip maksimaliai išnaudoti savo turinį siekiant verslo tikslų. Konkrečiau ECM yra sisteminis informacijos, kurią naudos numatytoji auditorija – įmonių vadovai, darbuotojai, klientai ir t. t. – rinkimas bei tvarkymas. ECM nėra nei atskira technologija, nei metodologija, nei procesas – tai yra dinaminis derinys strategijų, metodų ir įrankių, kuriuos naudojant fiksuojama, valdoma, saugoma, išlaikoma ir teikiama informacija, padedanti atlikti pagrindinius organizacinius procesus visą jos naudojimo laikotarpį. Fiksavimas iš esmės yra turinio įvedimas į sistemą. Valdymas yra tai, ką darote šalia turinio, kad jį galėtų rasti ir naudoti visi, kam jis yra skirtas. Turinio saugojimas – tai tinkamos vietos savo infrastruktūroje radimas: tai gali būti formali turinio valdymo sistema ar kitas informacinis sprendimas. Išlaikymas – tai ilgalaikė priežiūra (kitaip tariant, archyvavimas) – turinio apsauga, kad jį būtų galima naudoti tiek toli ateityje, kiek reikia organizacijai.

O teikimas iš esmės yra informacijos perdavimas reikiamiems asmenims būtent tada, kai jos reikia. Įmonių turinio valdymas yra plačios reikšmės žodis ir jis gali apimti bei reikšti bet kuriuos iš tolesnių terminų ar veiklų: Dokumentų valdymas, sąskaitų faktūrų valdymas, įrašų valdymas, projektų valdymas, turto valdymas, personalo valdymas, klientų būvio ciklo valdymas, produktų gyvavimo ciklo valdymas, skundų valdymas, atvejų valdymas, skaitmeninimas, biuras be popieriaus, BDAR (GDPR) laikymasis ir daugybė kt.

Sužinokite daugiau Pageidauti konsultacijos

ABLV dokumentų valdymo ir verslo procesų automatizavimas

Su ABLV banku dirbame nuo 2008 m. Per šiuos 9 metus įvykdėme daug svarbių projektų. Iš pradžių atlikome banko dokumentų valdymo proceso auditą, tada pagal funkcinius ir techninius kliento reikalavimus parengėme visos įmonės turinio valdymo (ECM) sistemą. „Digital Mind“ teikė, įdiegė ir toliau prižiūri „OpenText Content Suite“ informacijos valdymo sistemą, leidžiančią cenralizuotai, bendrais principais ir visapusiškai valdyti dokumentus bei turinį. El. archyvas, kuris taip pat paremtas šia sistema ir yra visiškai integruotas su kitomis banko IT sistemomis, bankui ABLV leidžia saugiai ir visiškai skaitmeniškai saugoti bei valdyti informaciją apie kiekvieną klientą.

AMBER BEVERAGE GROUP verslo procesų automatizavimas

Įgyvendindama kelių etapų verslo procesų skaitmeninimo projektą, „Digital Mind“ savo klientui „Amber Beverage Group“ (ABG) įdiegė kelis sprendimus. Verslo procesai nurodyti toliau. Buvo visiškai ar iš dalies suskaitmeninti ir automatizuoti sutarčių bei produktų kokybės valdymo, naujų produktų kūrimo, darbuotojų vertinimo, vidinio audito, normatyvinių dokumentų duomenų bazės tvarkymo ir kiti procesai. Šiuos „OpenText Content Suite“ ECM sistema paremtus sprendimus aktyviai naudoja keli ABG kontroliuojančiosios įmonės padaliniai visose trijose Baltijos šalyse ir šie sprendimai jiems padeda sutaupyti ir laiko, ir pinigų.

Verslo analizė

Šiandien kiekviena organizacija generuoja duomenų. Kiekvienas sukurtas dokumentas, kiekvienas kontaktas su klientu, kiekviena operacija ar net gamybos linijos veikla yra dar vienas duomenų taškas tarp šimtų tūkstančių ar net milijonų kasdien generuojamų taškų. Analizuojant šiuos duomenis ir nustatant sąsajas, galima geriau įžvelgti pagrindinius unikalius veiksnius, lemiančius kiekvienos organizacijos sėkmę ar nesėkmę.

Terminu „verslo analizė“ apibūdiname metodus, procesus ir įrankius, kuriuos pasitelkus įvairiausius verslo duomenis galima paversti informacija, su kuria galima atlikti veiksmus. Išnaudodami verslo analizės sistemą, galėsite atsakyti į tolesnius klausimus.

  • Kas nutiko remiantis jūsų organizacijos istoriniais duomenimis?
  • Kodėl tai nutiko remiantis jūsų rezultatais?
  • Kas greičiausiai nutiks pagal nuspėjamąją analizę?
  • Kas turi nutikti norinti užtikrinti kuo geresnį rezultatą jūsų verslui?

Kai vykdomas verslo analizės projektas, analitikas iškelia hipotezę, ieško sąsajų ir kuria analizės modelius, o specializuoti programinės įrangos įrankiai tikrina visą surinktą informaciją (pvz., sistemintus ir nesistemintus įmonės duomenis, istorines ataskaitas ir kitą informaciją, 3-iųjų šalių duomenis), susijusią su įmonės darbine veikla bei bendrosiomis rinkos veiklomis. Šio proceso pabaigoje anksčiau mažai ar nieko nereiškę duomenys konvertuojami į reikšmingas įžvalgas, padedančias pagal faktus priimti valdymo sprendimus ir pasiekti optimizuotų verslo procesų, sumažėjusių išlaidų ir padidėjusių pajamų.

Verslo analizė yra plačios reikšmės žodis ir jis gali apimti ar reikšti visus tolesnius procesus:

Verslo įžvalgos, finansų analizė, rizikos analizė, duomenų analizė, rinkodaros analizė, interneto analizė, teksto analizė, socialinių tinklų analizė, kognityvinė analizė, nuspėjamoji analizė, nuomonių analizė, statistinė analizė, prognozavimas, klientų elgesio analizė, pirkimo įpročių analizė, klientų būvio ciklo analizė, tolesnis geriausias pasiūlymas, klientų praradimo prognozė, optimizavimas ir daugybė kt.

Sužinokite daugiau Pageidauti konsultacijos

LMT kontaktų centro optimizavimas

„Digital Mind“ įvykdė LMT verslo analizės projektą ir išanalizavo kliento kontaktų centro efektyvumą ir ieškojo galimybių pagerinti bendrąjį aptarnavimo lygį. Naudojome mūsų analitikų sukurtus individualizuotus analizės modelius bei „IBM SPSS Modeller“ duomenų aptikimo ir analizės programinę įrangą. Po šio projekto mūsų klientas gavo duomenimis pagrįstų pasiūlymų, kaip tobulinti kontaktų centro išteklių planavimą, optimizuoti darbuotojų darbo krūvį, suteikti pirmenybę klientų užklausoms bei padidinti bendrąjį procesų produktyvumą.

Pageidauti konsultacijos